Wist u dat

……… Er een film gemaakt is over het oude Overschie van ansichtkaarten! Klik op de film en bekijk deze dan.

 

………… Harry van der Woerd in een boek staat

boekSchilders aan de Nieuwe Waterweg en 150 Jaar Hoek van Holland, met een schilderij van de Maasvlakte

 

 

 

 

………..De motorpakschuit ‘Nooit Gedacht’ is een verre nazaat van de trekschuit. Aan het scheepje is goed te zien dat haar wortels in de zeventiende eeuw liggen. Het schip is gebouwd door een scheepsbouwmeester die de oude hout-bouwtechniek in geklonken staal heeft willen vertalen. De karak-teristieke voorsteven en de doos-constructie op voor- en achterdek zijn hier mooie voorbeelden van. De dekopbouw bestaat uit een stalen roef en een ruimconstructie, waarvan de zijden zijn opgebouwd uit uitneembare, houten luikjes. Handig om vracht te laden, maar ook onmiskenbaar de indeling van het eerste- en tweedeklasse-verblijf op de ‘oude’ trekschuit. De opbouw is net laag genoeg om ongestoord veel van de vaste bruggen in de steden van Zuid-Holland te kunnen passeren.
Aan de andere kant was de ‘Nooit Gedacht’ in 1904 een modern schip. Het werd bij de bouw al uitgerust met de eerste commercieel levensvatbare verbrandingsmotor in de Nederlandse binnenvaart: een zuiggas petroleum-motor. Dat er nog voorzichtig naar de ‘nieuwe tijd’ gekeken werd, blijkt uit foto’s en bouwtekeningen van motorpakschuiten: het mastje om de aloude trekschuit voort te jagen pronkt ook op zijn eerste gemotoriseerde opvolgers.